Billedet på sidehoved
  • Sdr. Ringgade 79, 9740 Jerslev J
  • 9945 4880

Vikardækning

Det tilstræbes, at der altid bruges uddannet personale ved længerevarende, kendt fravær af det faste personale. (i udgangspunktet over 14 dage)

 

Sundhed

Det er vigtigt for elevernes læring og trivsel, at de møder ind undervisningsparate. Det indebærer en god søvnrytme og en fornuftig kost.

 

Kostpolitik

Det skal tilstræbes, at alle elever får optimale muligheder for at spise og drikke i løbet af skoledagen.

I skoledagen og i SFO tilstræbes det, at der ved aktiviteter leves op til en sund kostpolitik.

I tilfælde af en skolebod, så tilstræbes det at denne sikrer en sund kost. Dette betyder i udgangspunktet fuldkornsprodukter og ikke-sukkerholdige produkter. Skoleboden skal tilbyde en varieret kost. Der skal være en løbende dialog mellem elevrådet og udbyderen af skoleboden.

 

Bevægelse

Skolerne tilbyder aktiviteter, der prioriterer bevægelse i skolerne pauser og fag. Dette er ligeledes gældende for SFO/LBO. Skolerne, SFO og LBO indrettes i den udstrækning, det er muligt til dette såvel ude som inde i forhold til omgivelser og årstid

Vedtaget den 11. februar 2017