Billedet på sidehoved
  • Sdr. Ringgade 79, 9740 Jerslev J
  • 9945 4880

Velkommen til Toften

Toften er Brønderslev Kommunes specialtilbud for elever, der er udfordret af ADHD.

Toften er et skole- og fritidstilbud, hvor dagligdagen bygger på:

-struktur

-tydelighed

-forudsigelighed

-genkendelighed

 

Elever i Toften er visiteret til dette specialklassetilbud af distriktsskolelederne.

 

Toften er placeret på Toftegårdsskolen i Jerslev.

I skoleåret 2017-18 går der 36 elever i Toften. Eleverne er p.t. delt i 5 rum. Eleverne er delt, så de passer bedst muligt sammen rent klassetrinsmæssigt. Der kan således være elever fra flere klassetrin i samme rum.

Der er knyttet en klasselærer og en klassepædagog til hvert rum. Herudover er der ansat resourcelærere i Toften.

Personalet bliver løbende eftervidereuddannet ved kurser og eksterne konsulenter.

 

I den daglige undervisning er der fokus på at afhjælpe eleverne med deres eksekutive vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, impulsstyring, manglende eller nedsat mentaliseringsevne samt forringet arbejdshukommelse.

Dette gøres ved at skabe en tydelig struktureret undervisning, hvor der er tydelig voksen guidning og tydelige undervisningskrav.

I dagligdagen er undervisningen ryddet for alt unødvendig stimuli og eleverne har en visuel guidning både i form af boardmaker og tidsanvisning. Eleverne har ligeledes klare mål for, hvad der forventes af dem samt en plan for, hvordan målet indfries.

 

Der arbejdes med enkelte grundmaterialer, hvor eleverne arbejder sammen enten i mindre grupper eller på klassen. Dette suppleres med individuelle materialer og individuel støtteundervisning i det enkelte fag.

 

I Toften arbejdes løbende med elevernes personlige og sociale udvikling og trivsel. Gennem narrativ pædagogik sættes fokus på de gode historier og sammen med løbende elevsamtaler oplever vi at eleverne får et mere positivt selvbillede og at deres selvtillid og trivsel øges.

 

I det omfang, den enkelte elever kan profitere af at være inkluderet i undervisningen i forskellige fag i almenområdet, så tilrettelægger vi et inklusionsforløb

Vi starter ofte i et enkelt fag, og vurderer løbende om inklusionen kan øges.