Billedet på sidehoved
  • Sdr. Ringgade 79, 9740 Jerslev J
  • 9945 4880

 

Udskriv

Værdigrundlaget for Toftegårdsskolen:

 

Toftegårdsskolen har som mål, at alle på skolen møder og oplever glæden ved at være i et miljø præget af tryghed, trivsel og tolerance.

Vi vægter en høj grad af faglighed i et undervisningsmiljø, hvor fællesskab, engagement og gensidig respekt er omdrejningspunkter. Vi arbejder målstyret med elevernes læring.

Gennem samarbejde og anerkendelse opnår eleverne faglige, sociale og kreative kompetencer.

 

Læringsgrundlaget for Toftegårdsskolen:

 

Vi arbejder anerkendende og tager udgangspunkt i elevernes styrkesider og stiller krav til den enkelte. Eleven møder faglige og sociale udfordringer, der stimulerer og udvikler den enkelte intellektuelt, kreativt og fysisk. Undervisningen på Toftegårdsskolen styrker elevens nysgerrighed og lyst til at lære og giver mulighed for fordybelse og refleksion. Eleverne møder i undervisningen klasseledelse, struktur og overskuelighed. Der fastsættes faglige-, sociale- og personlige mål, som løbende evalueres.

Vi tager udgangspunkt i følgende temaer: Læring, samarbejde, tydelighed, trivsel og traditioner.

 

Læring:

Vi arbejder anerkendende med eleven og udfordrer hver enkelt elev, så vedkommende får størst muligt læringsudbytte. Eleverne involveres gradvist i egne læringsprocesser i samarbejde med lærerne. Vores mål er, at eleverne bliver handlingskompetente, livsduelige og uddannelsesparate.

I det daglige arbejder vi med klasseundervisning, selvstændigt arbejde, projektarbejde, værkstedsundervisning, holddeling, makkerpar, på tværs af årgange, faguger mm.

 

Samarbejde:

Eleven lærer at indgå i forpligtende fællesskaber gennem forskellige læringsformer og relationer. Derigennem kommer eleven til at lære sig selv at kende og indgå i sociale sammenhænge.

Lærerne arbejder forpligtende og systematisk i team, så der skabes sammenhæng og merværdi for hele elevgruppen i afdelingen og for det enkelte barn.

I det daglige arbejder vi bl.a. med makkerpar, gruppearbejde, periodevis opdeling på tværs af årgangen og afdelingen. Venskabsklasser, lejrskole, ture ud af huset, udveksling med Tyskland

 

Tydelighed:

Lærerne er tydelige ledere af undervisningen og af elevgruppen. Vi er professionelle og synlige rollemodeller, som er positive og engagerede. Vi skaber overskuelighed og genkendelighed for eleven, som mødes med respekt, omsorg og målrettede krav.

 

Trivsel:

Eleverne møder trygge rammer, rummelige miljøer og lærer at indgå i forpligtende fællesskaber. De møder respekt for deres forskellighed og lærer at udvise tolerance og mod til at sige til og fra. I løbet af året har vi i vores trivselsarbejde fokus på ”Fri for mobberi”,  undervisningsmiljøundersøgelser, elevsamtaler mm.

 

Traditioner:

Vi er en skole med mange traditioner, som vi værdsætter højt. De medvirker til at fremme værdier som glæde, tryghed, sammenhold og genkendelighed. Det skaber en fælles kultur for skolen. Vi udvikler også nye meningsfulde traditioner. Vi har bl.a. motions- og idrætsdage, juleklippedag, skolefest, juleafslutning med kirkegang, årgangsuger, indskolingsdage, fælles samlinger og kommunale temadage.