Billedet på sidehoved
  • Sdr. Ringgade 79, 9740 Jerslev J
  • 9945 4880

Ordensregler for Brønderslev Nord

Følgende ordensregler er gældende for samtlige skoler i Brønderslev Nord. Reglerne gælder i skoletiden. Dette gælder også under ekskursioner, lejrskoler o. lign. Skolerne har ved siden af dette lokale ordensregler, der er gældende.

Skolens ledelse træffer altid afgørelser ud fra "Bekendtgørelsen af god ro og orden i Folkeskolen" https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163975

Energidrikke:

Energidrikke er forbudt i forbindelse med skoletiden. Hvis energidrikke findes på skolen, så konfiskeres disse og bliver ikke udleveret til eleverne igen.

Det er skolens personale, der tager en konkret vurdering af om noget er en energidrik. Ved tvivlsspørgsmål drøftes dette med skolens ledelse, der efterfølgende træffer en afgørelse.

Alkohol:

Alkohol er forbudt i forbindelse med skoletiden. Hvis dette overtrædes, så tages der altid en drøftelse omkring dette med den pågældende elev, samt hjemmet. Herefter træffer skolens ledelse en afgørelse ud fra "Bekendtgørelsen af god ro og orden i Folkeskolen"

Erstatningsansvar

Eleverne kan drages til ansvar for ødelæggelser på skolens bygninger, inventar (herunder IT udstyr), samt de udleverede undervisningsmidler. Ligeledes skal bortkomne materialer erstattes.

Video og billeder

Man må ikke tage billeder, film eller lign. af andre uden deres tilladelse. Hvis man krænker andre ved dette, så tager skolens ledelse en overvejelse af denne handling og kan træffe en afgørelse ud fra "Bekendtgørelsen af god ro og orden i Folkeskolen"

 

Ordensreglerne udbygges efterhånden som Skolebestyrelsen udarbejder principper for Brønderslev Nord