I følge Folkeskoleloven, skal alle elever i folkeskolen erhverve færdigheder, der kvalificerer dem til at deltage aktivt i en globaliseret verden.
 
Dette sker på mange måder på Toftegårdsskolen i den daglige undervisning, i sprogfagene, i geografi eller natur/teknik, i danskundervisningen, ja i stort set alle fag. Det kan være helt direkte ved fx at have besøg af en kvinde fra Thailand, hvor man hører om landet og bagefter laver thaimad, men det kan også være ved at læse om børn i et andet land. Mulighederne er mange.
 
På Toftegårdsskolen har vi desuden fået mulighed for at samarbejde med en skole i Nordtyskland. Tysklærerne har stået bag det store arbejde med at finde en skole og udarbejde et fælles koncept for den udveksling, der finder sted. Første gang var i maj 2008.
 
Dette samarbejde med skolen i Trappenkamp er noget både skolebestyrelsen og skolens ledelse bakker op om, som en vigtig del af den internationale dimension på skolen. Det gør vi, fordi vi anerkender nogle meget vigtige færdigheder og kompetencer, som læres gennem en sådan udveksling. Disse kan illustreres ved nedenstående billede af ”kulturisbjerget”. Isbjerget er også med til at illustrere, at de kompetencer eleven får ud af en sådan udveksling ikke bare lige kan måles.